На 25.09.2020 г. „Страйп медия“ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-18959-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.09.2020 г.

Край: 25.12.2020 г.

Водещата цел проекта е повишаване на производствения капацитет на „Страйп медия“ ЕООД, Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.